Sunday, November 6, 2011

Ma daj 44

5 comments:

Domigorgon said...

Dobra, dobra. :)

Filip said...

Je.

Filip said...

i ovo je k.m.:

http://www.youtube.com/watch?v=aWFhlYfqj4Q

Biuk said...

Odličan kadar masovke.

Odličan link. Nečuh stogodina. Zgušt!

jusuf said...

Fala, dečki. Evo sam baš jučer poslao pedesetu. Za dva tjedna u novine bi trebala tabla!