Thursday, April 11, 2013

Ma daj 88


Dakle, još je trajala Olimpijada kad sam ovo radio. Za usporedbu, upravo sam poslao broj 122.