Friday, August 23, 2013

Udžbenik

Dovršio sam sam nedavno ilustracije za prvi posao na udžbenicima. Evo nekoliko komada.