Thursday, January 21, 2010

Sheme

Ovo je dio onoga što sam nosio kad sam sreo Đuku i Sovu.

Đuka i Sova će se prepoznat u spomenutoj anegdoti.

Monday, January 4, 2010

Lila

Lila je dodatak Modroj lasti na stranim jezicima, a ovo je još nešto što sam za nju nedavno radio.