Monday, June 20, 2011

Ma daj 27

Ova je bila povodom papina dolaska, pa mi je reko da stavim nešto o papi...

Monday, June 6, 2011

Ma daj 22

Evo je...


Isprike komentatorima na ovolikom zavlačenju. Ali, eto, u jednom trenutku nije mi se dalo.
A i ako pasicu od 1.5. stavim na blog 8.5. ili 6.6., svejedno nije aktualna!

I, Dupli, hvala na znanstvenom osvrtu!