Monday, December 31, 2007

At Large...

...se zove časopis odsjeka za anglistiku, a ovo su prva dva kadra drugoga stripa kojega smo radili za idući broj:

Wednesday, December 19, 2007

Žirafe


To je prva tabla onih žirafa. Na engleskom, jer je rađeno za časopis odsjeka za anglistiku. Tema je bila Irska, pa u skladu s tim...