Sunday, July 17, 2011

Ma daj 30

1 comment:

Stipe said...

Ali onda mu je kralj rekao da ih sam izbroji, ako me pamćenje dobro služi.