Tuesday, December 15, 2009

789

3 comments:

Bojan said...

dobar, dobar :D

Killah Mate said...

Ova slika ima zabrinjavajuće psihološke konotacije.

Filip said...

ovo su najlošije nacrtani mačka i miš na svijetu.