Thursday, June 19, 2008

Hrvatski Velikani svezak drugi

... su izašli, a u njima i


... pa kupite. Ako ni zbog čega onda tek tako.

4 comments:

Killah Mate said...

Hm. Istovremeno promoviraš sebe i promoviraš... sebe. Fascinantno.

Rico said...

kupicemo, dakako

Škrky said...

Kupćemo, negćemo štaćemo :)

mcn said...

Vidim da pričaju da će kupiti samo oni koji imaju suradničke primjerke. :/ :)