Tuesday, April 1, 2008

Nije nešto...

... a nije ni sve. Nego samo komad stripa iz idućeg Endema.


No comments: