Monday, December 31, 2007

At Large...

...se zove časopis odsjeka za anglistiku, a ovo su prva dva kadra drugoga stripa kojega smo radili za idući broj:

No comments: