Tuesday, November 13, 2007

Jakov

Ovo je bila još jedna proba za udžbenik.
Mali se zove Jakov.