Thursday, October 11, 2007

Pionir...

...kojeg sam jednom napravio u doba dokolice, iako sâm pionir nikad nisam bio.

5 comments:

gigi said...

Osjećam se jako staro nakon čitanja ovog posta...

mcn said...

Vidi se da nisi.

gigi said...
This comment has been removed by the author.
jusuf said...

Mislim da je njegov komentar na moj tekst uz sliku "iako sâm pionir nikad nisam bio".

gigi said...

a-ha..